Patriarhul Teoctist
   Patriarhul Teoctist :: Prima Pagina       Patriarhul Teoctist :: email: contact@Teoctist.info   
Foto: Dinu Lazar


Semnele apocaliptice
Vânturi rele, pierzătoare,
Ameninţă azi mereu
Pe popoarele smerite
Care cred in Dumnezeu.

Bate "Crivăţul" năprasnic,
De la Nordul Comunist,
Răspândind în toată lumea
"Dogmele" lui Anticrist.

Din Apus "Austrul" suflă,
Aducând cu el "Progres",
Care naşte necredinţă
Şi împrăştie eres.

De la Miazăzi mai tare,
"Băltăretul" s-a pornit
Şi, lovindu-se de "Crivăţ",
Pe cei negri i-a-nroşit.

Iar la Răsărit de soare
"Calul galben al lui Gog",
Spumegă şi se frământă
Cu "vlăstarii lui Magog".

Toţi vrăşmaşii cei de moarte
Se ridică mânioşi,
Vrând să piardă Sfânta Lege
Şi pe binecredincioşi!

Ucenicii stricăciunii
Forfotesc îngrozitor
Căutând să otrăvească
Pe sărmanul muritor.

Grabnic uneltesc pierzarea
Cei cu duhul "răzvrătit",
- Şi precum se vede, lumea
Nu-i departe de sfârşit. -

Urâciunea pustiirii
Şi-a găsit invăţăcei,
Care dăscălesc pe oameni
Ca să meargă după ei.

Sfântul Ioan Iacob Românul-Hozevitul
 
 | Fotografii: Dinu Lazar