Patriarhul Teoctist
   Patriarhul Teoctist :: Prima Pagina       Patriarhul Teoctist :: email: contact@Teoctist.info   
Foto: Dinu Lazar
» Mitropolia Basarabiei


» Mitropolia Basarabiei - istoric

» 2 aprilie 1992 - Scrisoarea Prea Fericitului Patriarh Teoctist către Sanctitatea Sa Alexei II

» 9 aprilie 1992 - Comunicatul Cancelariei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române

» 1 septembrie 1992 - Scrisoarea Prea Fericitului Patriarh Teoctist către Sanctitatea Sa Alexei II

» 19 decembrie 1992 - Act patriarhal şi sinodal al patriarhiei Române, privind recunoaşterea reactivării Mitropoliei Basarabiei, autonomă şi pe stil vechi, cu reşedinţa în Chişinău

» 20 decembrie 1992 - Scrisoarea Prea Fericitului Patriarh Teoctist către Sanctitatea Sa Alexei II

» 24 decembrie 1992 - Scrisoarea Sanctităţii Sale Alexei II către Prea Fericitului Patriarh Teoctist

» 29 decembrie 1992 - Scrisoarea Prea Fericitului Patriarh Teoctist adresată domnului Mircea Snegur, preşedintele Republicii Moldova şi domnului Andrei Sangheli, prim-ministru al guvernului Republicii Moldova

» Ianuarie 1993 - Scrisoarea Prea Fericitului Patriarh Teoctist adresată Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe surori

» 19 mai 1993 - Scrisoarea Prea Fericitului Patriarh Teoctist către Sanctitatea Sa Alexei II


(sursa: Adevarul despre Mitropolia Basarabiei, Patriarhia Romāna, Bucuresti, 1993)


» MitropoliaBasarabiei.roRomania Mare

 

1 septembrie 1992 - Scrisoarea Prea Fericitului Patriarh Teoctist către Sanctitatea Sa Alexei II

prin care se solicită încetarea persecuţiilor Episcopului Petru de Bălţi si a mai multor preoţi români din Basarabia

SANCTITATEA VOASTRA,

După încetarea ostilităţilor şi instaurarea relativă a păcii în zona Nistrului, am aflat cu îngrijorare că încercările de dezbinare şi învrăjbire între fraţi sunt intreţinute şi continuă să opereze prin intermediul unor grupuri românofobe din Biserica Ortodoxă a Republicii Moldova.

Nedretptăţile făcute Prea Sfinţitului PTRU, Episcopiul de Bâlti, şi altor preoţi, care sunt prigoniţi pentru sentimentele lor fireşti de dragoste şi respect faţă de fraţii lor din România, au îndurerat şi au mâhnit profund Sfântul Sinod, clerul şi credincioşii Biserici Ortodoxe Române.

Ca urmare, apelăm la Sanctitatea Voastră ca, în spiritul convorbirilor noastre frăţeşti din martie a.c., de la Constantinopol, să binevoiţi
a dispune să se revină asupra prigonirii nedrepte de acre suferă acum P.S. Episcop PETRU şi ceilalţi preoţi.

Noi considerăm că acest diferend poate fi rezolvat creştineşte doar pe calea dialogului şi înţelegerii.

În speranţa că Snactitatea voastră, cu autoritatea şi înţelepciunea pe care le aveţi, veţi găsi căile creştineşti de rezolvare a problemei, Vă îmbrăţişăm frăţeşte în Hristos.

TEOCTIST
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

 | Fotografii: Dinu Lazar