Patriarhul Teoctist
   Patriarhul Teoctist :: Prima Pagina       Patriarhul Teoctist :: email: contact@Teoctist.info   
Foto: Dinu Lazar
» Mitropolia Basarabiei


» Mitropolia Basarabiei - istoric

» 2 aprilie 1992 - Scrisoarea Prea Fericitului Patriarh Teoctist către Sanctitatea Sa Alexei II

» 9 aprilie 1992 - Comunicatul Cancelariei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române

» 1 septembrie 1992 - Scrisoarea Prea Fericitului Patriarh Teoctist către Sanctitatea Sa Alexei II

» 19 decembrie 1992 - Act patriarhal şi sinodal al patriarhiei Române, privind recunoaşterea reactivării Mitropoliei Basarabiei, autonomă şi pe stil vechi, cu reşedinţa în Chişinău

» 20 decembrie 1992 - Scrisoarea Prea Fericitului Patriarh Teoctist către Sanctitatea Sa Alexei II

» 24 decembrie 1992 - Scrisoarea Sanctităţii Sale Alexei II către Prea Fericitului Patriarh Teoctist

» 29 decembrie 1992 - Scrisoarea Prea Fericitului Patriarh Teoctist adresată domnului Mircea Snegur, preşedintele Republicii Moldova şi domnului Andrei Sangheli, prim-ministru al guvernului Republicii Moldova

» Ianuarie 1993 - Scrisoarea Prea Fericitului Patriarh Teoctist adresată Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe surori

» 19 mai 1993 - Scrisoarea Prea Fericitului Patriarh Teoctist către Sanctitatea Sa Alexei II


(sursa: Adevarul despre Mitropolia Basarabiei, Patriarhia Romāna, Bucuresti, 1993)


» MitropoliaBasarabiei.roRomania Mare

 

20 decembrie 1992 - Scrisoarea Prea Fericitului Patriarh Teoctist către Sanctitatea Sa Alexei II

Aflându-ne in bucuria marii sărbători a Naşterii Domnului şi in preajma Anului Nou 1993, trimit Sanctităţii Voastre, cu aceste prilejuri, cele mai bune sentimente şi frăţească imbrăţisare in Hristos Domnul, temeiul credinţei şi unităţii noastre ortodoxe.

Am reflectat indelung şi am studiat cu atenţie ultima scrisoare pe care Sanctitatea Voastră mi-ati trimis-o in legătură cu problema Bisericii românesti din Republica Moldova, despre care, de altfel, discutasem incă la 15 martie 1992, la Constantinopol cu prilejuri întâlnirii noastre de acolo.

In scrisoarea Sanctităţii Voastre, luând în considerare situaţia bisericească din Republica Moldova, aţi spus că poporul lui Dumnezeu din această ţară, va hotărî el însuşi asupra vieţii lui bisericeşti şi spirituale, mai ales in noile circumstanţe in care el are dreptul firesc şi elementar să aleagă. Căci în trecut, datorită unor determinări politice străinem care i-au hotărât destinul fără să-l întrebem şi fără ca aceste determinări să răspună criteriilor de dreptate şi dreptului naţiunilor la libertate, poporul lui Dumnezeu nu s-a putut exprima şi a trăit sub împilare, fiind lipsit de unele drepturi fundamentale, precum folosirea limbii liturgice proprii, episcopi de acelaşi neam şi legături biserieşti neimijlocite cu fraţii de acelasi neam din Biserica mamă, Ortodoxă Română.

Cât priveşte voinţa poporului lui Dumnezeu, la care se referea scrisoarea Sanctităţii Voastre, ea a început să se manifeste mai aïles în urma tulburărilor publice produse de destituirea, umilirea şi persecutarea Prea Sfinţitului Episcop Petru de Bălţi de către I.P.S. Arhiepiscop Vladimir al Chişinâului. Vâzând Prea Sfinţitul Episcop Petru de Bălţi şi unii clerici şi credincioşi că Sanctiatea Voastră nu îi luaţi apărarea, deşi personal V-a trimis mai multe telegranie şi ne-a rugat şi pe noi să Vă scriem în acest sens, ceea ce, de altfel, am şi făcut prin scrisoarea din data de 1 septenibrie a.c., şi constatâind Prea Sfinţitul Petru împreună cu mulţi alţii că i se dă chiar mai multă autoritate Inalt Prea Sfinţitului Vladimir, prin autonomia bisericească pe care Patriarhia Moscovei, în mod surprinzător, i-a acordat-o Eparhiei Chişinăului, a hotărât să se întoarcă spre Biserica mamă a neamului românesc, care este Biserica Ortodoxă Română.

Aşa se face că o bună parte din poporul lui Dumnezeu din Republica Moldova a decis să-şi reactiveze vechea Mitropolie a Basarabiei, sub oblăduirea canoincă a Bisericii Mame, Biserica Ortodoxă Română. Şi-a constituit Adunarea Eparhială, Consiliul Eparhial şi toate celelalte organe de funcţionare, după ce, în zece circumscripţii electorale s-au ales deputaţi eparhiali şi au propus şi un Locţiitor de Mitropolit, până la alegerea lui, potrivit cu normele canonice şi tradiţionale ale Bisericii Ortodoxe Române.

O delegaţie alcătuită din deputaţi bisericeşti, clerici şi mireni, în frunte cu Prea Sfinţitul Episcop Petru de Bălţi, s-a prezentat la Patriarhia Română, în ziua de 19 decembrie 1992 şi, în faţa membrilor Sfântului Sinod, a expus documente valabile, o mulţime de cereri ale preoţilor şi comunităţilor ortodoxe din Republica Moldova prin care solicită ca să se ia act de Hotărârea lor de a reactiva Mitropolia Basarabiei, umilită în 1944, şi de a readuce, aşa cum a fost, pe ierarhii, preoţii şi credincioşii ei sub omoforul Bisericii Mame. Sinodul Bisericii noastre, răspunzând acestei dorinţe şi hotărâri sfinte şi drepte a poporului lui Dumnezeu din Republica Moldova, le-a consfintit printr-un Act Patriarhal şi Sinodal din 19 deceinbrie 1992, pe care Vi-l trimitem alăturat.

După cum reiese din Actul Patriarhal şi Sinodal, Mitropolia Basarabiei este autonomă, urmând vechiul calendar iulian, iar Prea Sfinţitul Episcop Petru a devenit începând cu 19 decembrie 1992 membru al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi Locţiitor de Mitropolit al Basarabiei, până la alegerea statutară a unui titular. Hotărârea din Actul Patriarhal şi Sinodal nu exclude posibilitatea ca Patriarhia Moscovei să aibă jurisdicţie peste diaspora sa ortodoxă rusă din Republica Moldova.

Rămânem în continuare pregătiţi pentru dialog asupra acestei probleme şi Vă încredinţăm de dragostea noastre cea din totdeauna şi Vă facem urări de sănătate şi viaţă lungă, şi trimitem aceleaşi frumoase gânduri tuturor membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse.

Am anunţat despre aceasta şi toate Bisericile Ortodoxe Surori.

Al Sanctităţii Voastre, împreună slujitor şi frate în Hristos Domnul,

TEOCTIST
PATRIARHUL ROMÂNIEI
PREŞEDINTE AL SFÂNTULUI SiNOD AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE


 | Fotografii: Dinu Lazar