Patriarhul Teoctist
   Patriarhul Teoctist :: Prima Pagina       Patriarhul Teoctist :: email: contact@Teoctist.info   
Foto: Dinu Lazar
» Mitropolia Basarabiei


» Mitropolia Basarabiei - istoric

» 2 aprilie 1992 - Scrisoarea Prea Fericitului Patriarh Teoctist către Sanctitatea Sa Alexei II

» 9 aprilie 1992 - Comunicatul Cancelariei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române

» 1 septembrie 1992 - Scrisoarea Prea Fericitului Patriarh Teoctist către Sanctitatea Sa Alexei II

» 19 decembrie 1992 - Act patriarhal şi sinodal al patriarhiei Române, privind recunoaşterea reactivării Mitropoliei Basarabiei, autonomă şi pe stil vechi, cu reşedinţa în Chişinău

» 20 decembrie 1992 - Scrisoarea Prea Fericitului Patriarh Teoctist către Sanctitatea Sa Alexei II

» 24 decembrie 1992 - Scrisoarea Sanctităţii Sale Alexei II către Prea Fericitului Patriarh Teoctist

» 29 decembrie 1992 - Scrisoarea Prea Fericitului Patriarh Teoctist adresată domnului Mircea Snegur, preşedintele Republicii Moldova şi domnului Andrei Sangheli, prim-ministru al guvernului Republicii Moldova

» Ianuarie 1993 - Scrisoarea Prea Fericitului Patriarh Teoctist adresată Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe surori

» 19 mai 1993 - Scrisoarea Prea Fericitului Patriarh Teoctist către Sanctitatea Sa Alexei II


(sursa: Adevarul despre Mitropolia Basarabiei, Patriarhia Romāna, Bucuresti, 1993)


» MitropoliaBasarabiei.roRomania Mare

 

24 decembrie 1992 - Scrisoarea Sanctităţii Sale Alexei II către Prea Fericitului Patriarh Teoctist

PREA FERICIREA VOASTRĂ,

Cu adâncă părere de rău am aflat că, între 19-20 decembrie 1992, aţi primit în comuniune pe Episcopul Petru de Bălţi, care era sub interdicţie canonică, precum şi câţiva clerici ai Bisericii Ortodoxe din Moldova, care se găsesc sub jurisdicţia canonică a Patriarhiei Moscovei. Totodată, Prea Fericirea Voastră şi Sinodul Bisericii Ortodoxe Române au luat decizia de a «reînnoi activităţile» pe teritoriul canonic al Patriarhiei Moscovei ale «Mitropoliei Basarabiei, sub jurisdicţia canonică şi cu binecuvântarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, să desemnaţi pe Episcopul Petru, şi să purcedeţi la alegerea, pentru acest scaun, a unui mitropolit dintre episcopii Bisericii Române».

În acelaşi timp, cu aceeaşi părere de rău, am observat că, în acţiunea pe care am menţionat-o mai sus, discuţiile noastre cu Prea Fericirea Voastră purtate la Istanbul în martie a.c., sunt scoase foarte mult în evidenţă, deşi, cu acel prilej, nu s-a luat nici o măsură în legătură cu viitorul comunităţilor ortodoxe din Moldova.

Această ingerinţă anticanonică în problemele interne ale Bisericii Ortodoxe din Moldova, care este parte a Patriarhiei Moscovei şi care se bucură de independenţă în administraţia sa internă, realizată împotriva dorinţei episcopilor şi a marii majorităţi a clericilor şi credincioşilor săi, generează primejdia de schismă bisericească în Republica Moldova şi de încetare a relaţiilor dintre Bisericile noastre.

Sfintele canoane care interzic episcopului unei anumite eparhii să-şi extindă puterea asupra altei eparhii (Sinodul III Ecumerzic, can. 8; Sin. de la Antiohia, can. 13, 21, -22, Sin. de la Cartagina, can. 59), sunt călcate în picioare in modul cel mai brutal. Aceeaşi interdicţie se aplică şi mitropoliţilor, care nu-şi pot extinde puterea dincolo de regiunea lor, (Sin. II Ecumenic, can. 2; Sin. III Ec., can. 8) precum şi patriarhilor (Sin. I-II Constantinopol can.15). Fiecare episcop al Bisericii Ortodoxe jură, la instalarea sa, să respecte aceste reguli. În afară de aceasta, Sfintele canoane prevăd, de asemenea, că «un episcop nu poate fi instalat în Biserica în care conducătorul ei este încă în viaţă şi-şi exercită slujirea» (Sin. I-II Constantinopol can. 16). Mitropolitul Chişinăului şi al Moldovei este conducătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova; drept pentru care declaraţia privind viitoarea alegere a Mitropolitului Basarabiei şi numirea sa ca Locum Tenens poate fi acceptat de noi numai ca o încălcare a dreptului canonic.

Având în vedere toate cele menţionate mai sus, ne exprimăm energic protestul şi rugăm pe Prea Fericirea Voastră sa corectaţi cât mai curând posibil nedreptăţile existente, pentru binele unităţii ortodoxe şi mântuirea sufletelor fiilor Bisericii din Moldova. Motivele politice, naţionaliste şi de altă nattirà nu trebuie să intervină în domeniul bisericesc întrucât acest lucru duce inevitabil la consecinţe negative pentru Biserică.

Biserica Ortodoxă din Moldova se află sub jurisdicţia Patriarhiei Moscovei (până în 1918 sub cea a Sfântului Sinod Guvernator al Bisericii Rusiei) începând din 1808; astfel, aceasta s-a alăturat Bisericii Ortodoxe Ruse cu peste şapte decenii înainte ca Biserica Ortodoxă Română sa-şi capete autocefalia. Numai voinţa liberă, exprimată canonic, a episcopilor, clericilor şi credincioşilor Bisericii Ortodoxe din Moldova, al căror glas trebuie ascultat la Sinodul local al Patriarhiei Moscovei, poate avea o semnificaţie decisivă în problemele ce ţin de apartenenţa jurisdicţională.

Dacă apelul nostru nu va produce nici un fel de reacţie, vom întelege acest lucru ca pe începutul unei noi schisme care va distruge relaţiile dintre cele cele două Biserici şi care va afecta serios unitatea Ortodoxiei, precum şi relaţiile dintre cele două naţiuni. In acest caz, ne rezervăm dreptul de a ne adresa Bisericii universale în totalitatea ei, cu cererea unei judecăţi panortodoxe asupra acestei probleme.

Prea Fericirea Voastră! Ştim că în faţa Altarului Domnului atât Voi, cât şi Noi va trebui să dăm un răspuns pentru soarta credincioşilor noştri şi apelez din nou la Prea Fericirea Voastră pentru a vindeca diviziunea tot mai mare din cadrul Sfintei Biserici, într-o modalitate armonioasă, canonică. Sper că circumstanţele externe, care în ultimele zeci de ani au adus atât de multe dificultăţi şi suferinţe în viaţa Bisericii Ortodoxe Române şi a Bisericii Ortodoxe din Moldova, să nu impieteze încă o dată asupra unităţii si a păcii crestinătaţii ortodoxe.

Rămân al Vostru iubitor frate în Hristos,
ALEXEI II
PATRIARH AL MOSCOVEI ŞI AL INTREGII RUSII


 | Fotografii: Dinu Lazar