Patriarhul Teoctist
   Patriarhul Teoctist :: Prima Pagina       Patriarhul Teoctist :: email: contact@Teoctist.info   
Foto: Dinu Lazar
» Mitropolia Basarabiei


» Mitropolia Basarabiei - istoric

» 2 aprilie 1992 - Scrisoarea Prea Fericitului Patriarh Teoctist către Sanctitatea Sa Alexei II

» 9 aprilie 1992 - Comunicatul Cancelariei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române

» 1 septembrie 1992 - Scrisoarea Prea Fericitului Patriarh Teoctist către Sanctitatea Sa Alexei II

» 19 decembrie 1992 - Act patriarhal şi sinodal al patriarhiei Române, privind recunoaşterea reactivării Mitropoliei Basarabiei, autonomă şi pe stil vechi, cu reşedinţa în Chişinău

» 20 decembrie 1992 - Scrisoarea Prea Fericitului Patriarh Teoctist către Sanctitatea Sa Alexei II

» 24 decembrie 1992 - Scrisoarea Sanctităţii Sale Alexei II către Prea Fericitului Patriarh Teoctist

» 29 decembrie 1992 - Scrisoarea Prea Fericitului Patriarh Teoctist adresată domnului Mircea Snegur, preşedintele Republicii Moldova şi domnului Andrei Sangheli, prim-ministru al guvernului Republicii Moldova

» Ianuarie 1993 - Scrisoarea Prea Fericitului Patriarh Teoctist adresată Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe surori

» 19 mai 1993 - Scrisoarea Prea Fericitului Patriarh Teoctist către Sanctitatea Sa Alexei II


(sursa: Adevarul despre Mitropolia Basarabiei, Patriarhia Romāna, Bucuresti, 1993)


» MitropoliaBasarabiei.roRomania Mare

 

2 aprilie 1992 - Scrisoarea Prea Fericitului Patriarh Teoctist către Sanctitatea Sa Alexei II

SANCTITATEA VOASTRĂ,

Ingrijoraţi de tensiunile şi confruntările sângeroase din Republica Moldova şi determinaţi de apelurile adresate nouă de preoţi, credincioşi şi autoritaţi guvernamentale, cu dragoste frăţească rugam stăruitor pe Sanctitatea Voastră şi Sfântul Vostru Sinod a aprecia, în acord cu Noi, că nu este momentul potrivit a se lua în discuţie problema Bisericii din Moldova, spre a nu agrava şi mai mult situaţia din regiune.

Potrivit convorbirilor purtate la Constantinopol cu Sanctitatea Voastră, este necesară iniţerea unui dialog intre Bisericile noastre, care să ducă la reglementarea realistă şi canonică a problemei pe temeiurile ei istorice şi bisericeşti tradiţionale, menţinându-se, în acelaşi timp, relaţiile frăţeşti între Bisericile noastre.

Invocând prezenţa şi lucrarea Sfântului Duh şi nădăjduind în înţelepciunea Sanctităţii Voastre,

Vă îmbrăţişăm cu frăţească dragoste,

TEOCTIST
PATRIARHUL ROMÂNIEI

 | Fotografii: Dinu Lazar